MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. Mesafeli satış sözleşmesi kursiyer ile İSTDİL EĞİTİM YAYINCILIK DIŞ TİCARET SAN. LTD. ŞTİ. arasında fiziken bir araya gelmeksizin internet vasıtasıyla online eğitim verilmesini ve online eğitime ilişkin şartları düzenlemektedir.
 2. Eğitim internet üzerinden kurumun belirlediği bilgisayar programı ya da platformu ile online (çevrimiçi) olarak verilecektir. Online eğitime ilişkin belirlenen programı kursiyer ders öncesinde edinecektir. Kursiyer online eğitimi alabilmek için gerekli olan araç ve gereçleri ve altyapıya sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Eğitimin başlamasına ilişkin şartlar oluştuğunda program kursiyer ile paylaşılacaktır.
 3. Bir ders saati 45 dakikadır. Grup halinde olan eğitimlerde maksimum kontenjan 20 kişidir.
 4. Basılı eğitim materyallerini kurum kursiyerlere ÜCRETSİZ olarak gönderecektir.
 5. İşbu sözleşme öğrencinin kurs programına kayıt yapıp ödemesini yaptığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve tüm yükümlülükleriyle her iki taraf için işlemeye başlar.
 6. Öğrenci belirtilmiş olan eğitim hizmetinin karşılığında kursiyer eğitim ücretini belirtilen vade ve miktarlar halinde ödemeyi beyan ve kabul eder.
 7. Online derslerin tüm fikri mülkiyet hakları İstanbul Dil Akademisi’ne aittir. Online dersler kursiyer tarafından herhangi bir şekilde kesinlikle kaydedilemez, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
 8. Grup halinde yapılan eğitimlerde kursiyer derse katılmadığı/katılamadığı günler için telafi talebinde bulunamaz.
 9. Özel derslerde kursiyerin dersin yapılacağı günden en geç 1 (bir) öncesine kadar en fazla 4 (dört) kereye mahsus olmak üzere dersi erteleme hakkı saklıdır. Ders erteleme talepleri kurumu telefon numarasından arayarak yapılmalıdır. Dersin yapılacağı gün yapılan erteleme talepleri dikkate alınmamaktadır.
 10. Programların başlayabilmesi için kayıtlı öğrenci sayısının program için istdilakademisi.com sitesinin ilgili sayfasında belirtilen minimum öğrenci sayısına ulaşması gerekmektedir. Gerekli kontenjan sayısına ulaşılamayan durumlarda en fazla 2 hafta bekleme süresi vardır. Bu süre içinde yeterli sayıya ulaşıldığında program en kısa zamanda başlatılır. Ulaşılamadığında ise, öğrencinin tercihine göre ya ücret iadesi yapılır ya da mevcut kayıtlı öğrenci sayısına göre ders saati azaltılarak özel grup olarak eğitime başlanır. Özel gruplarda, aynı eğitim müfredatı program ders saat sayısı kayıtlı öğrenci sayısına göre düzenlenerek tamamlanır.
 11. Eğitim programları kurs tarafından sözleşmenin güvenine dayalı olarak başlatılır ve kursiyerin kursa devamı beklenir. Kursiyerin, mücbir sebepler dışında (sel, deprem, yangın vb.) herhangi bir sebeple cezasız olarak kayıt sözleşmesini tek taraflı olarak iptal hakkı yoktur. Mücbir sebepler olmaksızın sözleşmenin tek taraflı olarak kursiyer tarafından iptal edilmesi halinde, kursiyer sözleşme bedelinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kurum tarafından fesih nedenlerinin tespiti halinde; talep yazılı dilekçe ile olmalıdır ve kurum fesih nedenini makul, mantıklı bulduğu takdirde görülen eğitimin ücreti dışında sözleşme bedelinin toplamından %10 cezai şart kesintisi, %8 KDV, %4 yıllık gelir vergisi ve verilen kitapların ücreti kesilerek kursiyerin sözleşmesi feshedilir.
 12. Kursiyerin eğitim programının başlamasının 7 gün öncesine kadar iptal hakkı vardır. İptal başvurusu yazılı olarak yapılmalıdır. Programın başlamasından 7 gün sonrasında yapılan iptal başvuruları dikkate alınmamaktadır. Bu durumda kursiyerin kayıt dondurma hakkı vardır.
 13. Eğitim programı başlamadan 7 gün öncesine kadar ya da başladıktan sonra kursiyerlerin kayıt dondurma ve kurs eğitimini başkasına devretme hakkı vardır. Kurs dondurma hakkı, kursiyerin talebinin kurum tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 6 ay içinde kullanılmalıdır. Eğitim görme hakkını dondurmuş olan kursiyer belirlenen kurs ücretini ödemeye devam etmekle mükelleftir. Kursiyer DEVİR hakkını kullandığında, sözleşmeden doğan borçları için devralan ile birlikte müştereken sorumlu olur.
 14. İş bu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaf vukuunda İSTANBUL mahkemeleri yetkili olduğu kabul edilir.
×

WhatsApp Bilgi Hattı

× BİLGİ AL (WhatsApp)