KADİR HAS STYS İYS SINAV İÇERİĞİ
Kadir Has Hazırlık Atlama Sınav Soruları

Kadir Has Hazırlık Atlama
KADİR HAS STYS İYS SINAV İÇERİĞİ

 

Kadir Has Üniversitesi hazırlık okulu Akademik Takvimine göre yılda 4 defa yapılan KHAS STYS sınav içeriği detayları şöyledir:

 • STYS, Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavının kısaltmasıdır.
 • Sınav iki aşamalıdır.
 • 1. aşama Seviye Tespit Sınavı, 2. Aşama ise İngilizce Yeterlilik Sınavıdır.
 • Her iki aşamanın sınav içerikleri ve soru tipleri birbirinden farklıdır.

 

Kadir Has STYS 1. Aşama – Seviye Tespit Sınavı:

 • KHAS hazırlık okuluna kayıtlı bütün öğrenciler bu sınava girerler.
 • İngilizce kullanım (Use of English) bilgisini ölçen gramer ve kelime sorularından oluşan bir sınavdır.
 • Sınav; A1, A2, B1 ve B2 olmak üzere 4 modülden oluşur.
 • Her modül 25 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur.
 • 1. Aşamada en az B1 seviyesinde olduğu tespit edilen öğrenciler KHAS STYS 2.  Aşamasına girebilirler.

 

Kadir Has STYS 2. Aşama – İngilizce Yeterlilik Sınavı:

 • Geçme notu 60 puandır.
 • Sınav yaklaşık 200 dakika sürer.
 • 3 bölümden oluşur: Listening, Reading ve Writing.

 

Kadir Has STYS – Listening Sınavı:

 • 30 puan değerindedir.
 • Dinleme parçalarının uzunluğuna göre 55 – 60 dakika sürer.
 • While Listening ve Note Taking olarak iki bölümden oluşur:

 

1) While Listening:

 • 13 puan değerindedir.
 • Bir üniversite öğrencisi ve öğretmeninin arasında geçen, uzmanlık gerektirmeyen genel bir ödev konusu hakkında yaptıkları karşılıklı konuşmadan oluşur.
 • Amaç; akademik bir konuşmadan ana fikir ve önemli ayrıntıları tespit edip çıkarabilme, ve bir konuşmayı takip edebilme becerisinizi ölçmektir.
 • 10 – 12 sorudan oluşur.
 • Sorular; kısa cevap yazarak ya da cümledeki boşlukları yazarak doldurmanız gereken sorulardır. Şıklı değildir.
 • Dinleme öncesinde soruları okumanız için 3 dakika süre verilir.
 • Soruların sırası konuşma içeriği ile aynı sırayı takip eder.
 • Dinleme parçası 14 – 16 dakika sürer ve sadece BİR DEFA dinletilir.
 • Dinleme bitince cevaplarınızı kontrol etmeniz için 3 dakika süre verilir.

 

2) Note – Taking:

 • 17 puan değerindedir.
 • Bu bölümde üniversitede verilen uzmanlık gerektirmeyen genel konulu bir ders dinletilir.
 • Amaç, öğrencilerin akademik ortamda verilen bir dersi ana fikir ve önemli ayrıntılarını tespit etme becerilerini ölçmektir.
 • Öğrenciler önce dersi dinleyip dağıtılan kağıtlara önemli gördükleri noktaları not alırlar.
 • Dinleme 15 – 18 dakika sürer ve sadece BİR DEFA dinletilir.
 • Dinleme bittikten sonra soru kağıtları dağıtılır ve dinleme esnasında alınan notlara göre cevaplandırılır.
 • Bu bölüm 8 – 12 sorudan oluşur. Sorular şıklı değil boşluk doldurma şeklindedir.
 • Soruları cevaplamak için verilen süre 15 dakikadır.

Kadir Has STYS – Reading Sınavı:

 • 40 puan değerindedir.
 • Yaklaşık 80 dakika sürer.
 • İki bölümden oluşur:

 

1) Hızlı Okuma / Tarama (Skimming):

 • 15 puan değerindedir.
 • Toplam süre 20 dakikadır.
 • Hızlı okuma ve ana fikirler için metin tarama beceriniz test edilir.
 • Sorular Başlık Eşleştirme (Header Matching) tipindedir. Verilen metindeki paragrafların ana fikirlerini hızlıca bulma beceriniz test edilir.
 • Sınavda genel akademik konulu 5 – 6 sayfa uzunluğunda (20 – 30 paragraf oluşan) bir metin verilir.
 • Metin ile beraber 7 – 9 konu başlığı da verilip bu başlıkların metnin hangi paragrafına ait olduğu bulmanız istenir.
 • Her bir başlık tek bir paragrafa aittir.

 

2) Ayrıntılı Okuma (Careful Reading):

 • 25 puan değerindedir.
 • Toplam süre 55 – 60 dakikadır.
 • Genel akademik bir konuyu farklı bakış açıları ile ele alan 2 – 3 sayfa uzunluğunda iki metin (Metin A ve Metin B) verilir.
 • Her bir metinden detay bilgilerle alakalı 4 – 6 soru sorulur. Bunlar kısa cevap, boşluk doldurma veya çoktan seçmeli sorulardır.
 • Reading bölümünün devamında iki metindeki bilgileri benzerlik ve farklılık olarak karşılaştıran bir paragraf verilir ve buradaki boşlukları doldurmanız istenir.

 

Kadir Has STYS – Writing Sınavı:

 • 30 puan değerindedir.
 • 60 dakika sürer.
 • Tek bir konu verilir ve bununla ilgili 350 kelimelik akademik formatta bir essay yazmanız istenir.
 • Essay tipi olarak cause, effect, problem solution, ya da compare & contrast tiplerinden biri çıkar.
 • Yazdıklarınız; fikirlerinizi ne kadar açık ifade edebildiğiniz, bunları desteklediğiniz, İngilizce kullanımı ve kelime çeşitliliği kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir.

 

 

Kadir Has Üniversitesi STYS 2. AŞAMA (İYS) SINAV ÖRNEĞİ

 

KHAS Hazırlık Paylaşımlarımız

Kadir Has Hazırlık Atlama Kursu

 

Detaylı Bilgi ve Başvuru

(Mesai saatleri içinde yolladığınız mesajlar en kısa sürede cevaplandırılacaktır.)

 

   

  ×

  WhatApp Hattı

  × BİLGİ AL (Whatsapp)