Hukuk İngilizce Sertifika Programı

İstanbul Dil Akademisi Hukuk İngilizcesi programı Hukuk İngilizcesi ile ilgili terminoloji, dil yapısı ve pratiğini geliştirmek isteyen Hukuk Profesyonelleri, Avukatlar ve Avukat Adaylarının İngilizceyi mesleklerinde uzun vadeli olarak, etkin bir şekilde kullanması için hazırlanmıştır.

 

Bu programda, katılımcıların Hukuk İngilizcesine yönelik temel dil ve terminoloji bilgisi; hukuka yönelik temel konularda ingilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır. Amaç “Hukuk” öğretmek değil, aşina olunması gereken hukukî gramatik yapı, terminoloji ve jargonda kursiyerlere İngilizceyi kullanma fırsatı vermektir.

 

Program, hepsi birbirinden bağımsız olan toplam 3 bölümden oluşmaktadır. Dersler, önde gelen üniversitelerin hukuk fakültesi akademik kadrolarında tam zamanlı olarak öğretim üyeliği yapmış, anadili ingilizce olan HUKUKÇU hocalarımız tarafından verilmektedir. Program

 • Sözleşmeler Hukuku (Contract Law),
 • Şirketler Hukuku (Company Law),
 • İş Hukuku (Employment Law),
 • Fikrî Mülkiyet Hukuku (Intellectual Property Law),
 • Rekabet Hukuku (Competition Law),
 • Borçlar Hukuku (Law of Obligations),
 • Tazminat Hukuku (Damages Law),
 • Ceza Hukuku (Criminal Law),
 • Sale of Goods
 • Gayrı Menkul Hukuku (Real Estate Law),
 • Aile Hukuku (Family Law),
 • AB Hukuku (EU Law)

 

konularında yoğunlaşmakta; profesyonel hayatta ihtiyaç duyulan Toplantı ve Sunum Teknikleri, Müzakere Teknikleri, Müşteri – Avukat görüşmeleri gibi eğitimlerle de desteklenmektedir. Katılımcılara bu konularla ilgili ihtiyaç duyacakları hukukî ingilizce terminoloji, kavram ve ifade şekillerine ilişkin teknik bilgi ve pratik kazandırılmaktadır.

 

Hukuk İngilizcesi programımız,  ILEC (International Legal English Certificate) ve TOLES (Test of Legal English Skills) sınavlarına hazırlanan katılımcılara sınav içeriğine yönelik hukuk ingilizcesi altyapısını sağlamaktadır. İsteyen kursiyerler için kursun 3. bölümü tamamlandıktan sonra ILEC ya da TOLES sınav tekniğine ve pratiğine yönelik ek bir eğitim alarak bu sınavlara hazır duruma gelmiş olurlar.

 

Hem akademik, hem de profesyonel içerikli ve uygulama ağırlıklı olarak yapılan derslerle, kursiyerler edindikleri bilgileri yazılı ve sözlü olarak pratik bir şekilde kullanabilme becerisi kazanıp; profesyonel hayatlarında hukukî ingilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma yetenekleri gelişir.

 

Program Detayları

Program, birbirinden bağımsız toplam 3 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm eğitimi toplam 20 ders saati sürmektedir. Kurs yoğunluğuna göre 5 haftada tamamlanmaktadır. Katılımcıların İngilizce anlama ve ifade becerilerinin en az B2: Intermediate seviyede olması gerekmektedir. Bu seviyenin altındaki adaylar, ihtiyaçları ölçüsünde yoğun bir ingilizce eğitimi alarak, gerekli seviyeye gelip programa katılabileceklerdir.

 

Programın Amacı:

 • Uluslararası Hukuk İngilizcesi gramer yapısı ve kelime bilgisinin geliştirilmesi,
 • Değişik alanlardaki ingilizce hukukî metinleri okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi,
 • Katılımcıların ingilizce sözlü iletişim becerilerinin hukuki  görüşmeler yapabilecek düzeye getirilmesi,
 • Katılımcıların Hukukî alanda e-posta, mektup gibi yazılı araçlarla iletişim kurabilecek düzeye getirilmesidir.

 

Program Sonunda Kursiyerler

 • İngilizce hukukî  kavram ve terminolojiyi  anlayıp etkin bir şekilde kullanabilecek,
 • Farklı türlerdeki hukukî metinleri okuyup, anlayabilecek,
 • Hukukî  alanda açık ve iyi yapılandırılmış metinler yazabilecek,
 • Hukukî konularda müzakere ve görüşmelere katılabilecek duruma gelecektir.

 

Derslerin İçeriği:

 • Hukukun belirli bir alanına odaklanan, özgün hukukî metinlerde kullanılan hukukî kavram ve terminoloji çalışmaları,
 • Derslerde sunulan hukukî metin, anlaşma, mevzuat ve yönetmelikler gibi yazılı metinlerdeki ifade dilinin teşhis edilmesi ve uygulanması,
 • Yine derslerde sunulan görüşme, seminer, mülâkat, mahkeme oturumları gibi ortamlardaki ses kayıtlarında kullanılan ifadelerin teşhis edilmesi ve analizi,
 • Yazma çalışmaları ve sınıf içi münâzaralarla, deste öğrenilen sözlü ve yazılı hukukî ifade şekilleri ile ilgili uygulama çalışmaları içermektedir.

 

 

            

Detaylı Bilgi ve Başvuru

(Mesai saatleri içinde yolladığınız mesajlar en kısa sürede cevaplandırılacaktır.)

 

[recaptcha]